FBiH: Industrijska proizvodnja u decembru porasla 1,2%, godišnji rast 2,7%

0
246
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu porasle za 3%, a na ino-tržištu za 9,2%

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji BiH u decembru u odnosu na novembar 2020. godine porasla je za 1,2%, dok je u poređenju sa decembrom 2019. godine veća za 2,7%.
Prema GIG agregatima, u decembru u odnosu na novembar 2020. godine, Intermedijarni proizvodi veći su za 5,8%, Kapitalni proizvodi veći su za 3,5%, Energija je veća za 2,2%. Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 4,5% i Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 3,4%.
Na godišnjem nivou, u decembru 2020. u odnosu na decembar 2019, Kapitalni proizvodi veći su za 15,3%, Intermedijarni proizvodi veći su za 14,8% i Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 0,1%. Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 6,8% i Energija je manja za 6,7%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Prema područjima KD BiH 2010. industrijska proizvodnja u decembru u odnosu na novembar 2020. godine veća je za 2% u Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom, u Prerađivačkoj industriji veća je za 1,4%, dok je u Vađenju ruda i kamena ostala na istom nivou.
Na godišnjem nivou, u decembru 2020. u odnosu na isti mjesec 2019. godine, industrijska proizvodnja u Prerađivačkoj industriji veća je za 6,4%. U Vađenju ruda i kamena manja je za 10,3% i u Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom manja je za 4,5%.