FBiH: Industrijska proizvodnja u februaru veća 1,7%, godišnji rast 3,4%

0
644
Rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na bh. tržištu, ali pad na ino-tržištu

Ukupna industrijska proizvodnja u Federaciji BiH u februaru u odnosu na januar 2022. godine veća je za 1,7%, a u poređenju sa februarom 2021. godine veća je za 3,4%.
Prema GIG agregatima, u februaru u odnosu na januar 2022. godine Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 15,7%, Kapitalni proizvodi veći su za 4,4%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 1,2% i Intermedijarni proizvodi veći su za 1,1%. Energija je manja za 3,9%.
Na godišnjem nivou, u februaru 2022. u odnosu na isti mjesec prošle godine, Kapitalni proizvodi veći su za 23,4%, Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 9,3%, Intermedijarni proizvodi veći su za 8,3% i Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 6,7%. Energija je manja za 15%.
Prema područjima KD BiH 2010. desezonirana industrijska proizvodnja u februaru u odnosu na januar 2022. u Prerađivačkoj industriji veća je za 2,7%. U Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom manja je za 4,7%, u Vađenju ruda i kamena manja je za 1,3%.
Na godišnjem nivou, u februaru 2022. u odnosu na februar lani, industrijska proizvodnja u Prerađivačkoj industriji veća je za 11,6%. U snabdijevanju električnom energijom i plinom manja je za 17,8%, u vađenju ruda i kamena manja je za 8,9%, saopćeno je iz Zavoda za statistiku FBiH.