FBiH: Industrijska proizvodnja u januaru manja je za 0,8%

0
263
Rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na bh. tržištu, ali pad na ino-tržištu

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji BiH u januaru 2023. godine u odnosu na decembar 2022. godine, manja je za 0,8%.
U januaru 2023. u odnosu na januar 2022. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji BiH manja je za 2,1%.
Prema GIG agregatima, u januaru 2023. u odnosu na decembar 2022. godine, Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 7,7%, Kapitalni proizvodi veći su za 4,4% i Energija veća je za 1,5%. Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 4,7% i Intermedijarni proizvodi manji su za 1,6%.
Na godišnjem nivou, u januaru 2023. u odnosu na isti mjesec lani, Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 15,6%, Kapitalni proizvodi veći su za 7,3% i Intermedijarni proizvodi veći su za 0,5%. Energija manja je za 15,1% i Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 1,7%.
Prema područjima KD BiH 2010. u januaru 2023. u odnosu na decembar 2022. godine, Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i plinom veća je za 1,7%. U Vađenju ruda i kamena manja je za 5,4% i Prerađivačkoj industriji manja je za 0,4%.
Na godišnjem nivou, u januaru 2023. u odnosu na isti mjesec lani, industrijska proizvodnja u Prerađivačkoj industriji veća je za 1,7%. U Vađenju ruda i kamena manja je
za 15,6% i Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom manja je
za 12,6%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.