FBiH: Industrijska proizvodnja u junu oslabila 2 posto

0
727
Na domaćem tržištu promet industrije je imao rast od 2,7%, a na stranom tržištu pad za 3,2%

Ukupna industrijska proizvodnja u Federaciji BiH u junu u odnosu na maj 2019. godine manja je za 2,0%, dok je u odnosu na juni prošle godine imala rast od 1,4 posto, preliminarni su rezultati Zavoda za statistiku FBiH.
Prema GIG agregatima, u junu u odnosu na maj 2019. godine Kapitalni proizvodi veći su za 4,6%. Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 14,0%, Intermedijarni proizvodi manji su za 5,1%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 1,9% i Energija manja je za 0,7%.
Na godišnjem nivou, u junu 2019. u odnosu na juni 2018. godine, Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 10,8%, Kapitalni proizvodi veći su za 5,6% i Intermedijarni proizvodi veći su za 3,2%. Energija manja je za 2,7% i Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 1,8%.