FBiH: Industrijska proizvodnja u martu smanjena za 9,8 posto

0
392
Promet industrije na domaćem tržištu pao je za 2%, a na stranom tržištu za 1,4%

Ukupna industrijska proizvodnja u Federaciji BiH u martu ove godine u odnosu na mjesec ranije manja je za 9,8 posto, dok je u poređenju sa martom prošle godine manja za 13 posto.
Indeksi obima industrijske proizvodnje prema GIG agregatima: u martu 2020. u odnosu na mjesec ranije Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 23,9%, Energija je manja za 10,9%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 10,8%, Kapitalni proizvodi manji su za 8,2% i Intermedijarni proizvodi manji su za 7,6%.
Na godišnjem nivou, u martu 2020. u odnosu na isti mjesec lani, Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 32,1%, Kapitalni proizvodi manji su za 20,6%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 12,4%, Intermedijarni proizvodi manji su za 10,1% i Energija manja je za 8,6%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Prema područjima KD BiH 2010. industrijska proizvodnja u martu u odnosu na februar 2020. godine, manja je za 13% u Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom, u Prerađivačkoj industriji manja je za 9,7% i u Vađenju ruda i kamena je manja je za 8,5%.
Na godišnjem nivou, u martu 2020. u odnosu na isti mjesec lani, industrijska proizvodnja u Prerađivačkoj industriji manja je za 15,7%, u Vađenju ruda i kamena manja je za 6,1%, i u Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom manja je za 5,5%.