FBiH: Industrijska proizvodnja u oktobru porasla jedan posto

0
852
Cijene su najviše porasle u grupacijama Intermedijarnih proizvoda osim energije za 2,5%

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji BiH u oktobru u odnosu na septembar 2018. godine veća je za 1,0 posto, dok je u oktobru ove u odnosu na isti mjesec prošle godine veća za 1,5 posto.
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u oktobru 2018. u odnosu na mjesec ranije, Trajni proizvodi za široku potrošnju su veći za 7,1%, Energija je veća za 4,6%, Kapitalni proizvodi su veći za 3,6% a Intermedijarni proizvodi za 3,2%. Netrajni proizvodi za široku potrošnju su manji za 6,5%.
Na godišnjem nivou, u oktobru 2018. u odnosu na isti mjesec lani, Trajni proizvodi za široku potrošnju su veći za 8,0%, Energija je veća za 4,6%, Kapitalni proizvodi su veći za 4,0% a Intermedijarni proizvodi za 3,2%. Netrajni proizvodi za široku potrošnju su manji za 6,2%.