FBiH: Industrijski promet u aprilu manji za 8,3 posto

0
344
Cijene su najviše porasle u grupacijama Intermedijarnih proizvoda osim energije za 2,5%

Ukupni desezonirani promet industrije u Federaciji BiH u aprilu u odnosu na mart 2020. godine manji je za 8,3%. Na domaćem tržištu zabilježen je pad od 6,6%, a na stranom tržištu pad od 9,9%.
U aprilu 2020. u odnosu na april 2019. godine, industrijski promet u Federaciji BiH manji je za 30,8%. Na domaćem tržištu zabilježen je pad za 22,7% a na stranom tržištu za 36,8%, preliminarni su podaci Federalnog zavoda za statistiku.
Prema GIG agregatima, u aprilu u odnosu na mart 2020. godine, Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 17,9%, Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 15,8%, Energija manja je za 15,5%, Kapitalni proizvodi manji su za 13,6% i Intermedijarni proizvodi manji su za 9%.
Na godišnjem nivou, u aprilu 2020. u odnosu na isti mjesec lani, Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 47,9%, Kapitalni proizvodi manji su za 47,3%, Intermedijarni proizvodi manji su za 30,4%, Energija manja je za 22,5% i Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 21,5%.