FBiH: Industrijski promet u aprilu veći za 1,7%, godišnji rast 40,7%

0
420
Cijene su najviše porasle u grupacijama Intermedijarnih proizvoda osim energije za 2,5%

Ukupni desezonirani promet industrije u Federaciji BiH u aprilu u odnosu na mart 2021. godine veći je za 1,7%. Na domaćem tržištu zabilježen je rast od 4,3%, a na stranom tržištu pad od 0,2%.
U aprilu 2021. u odnosu na isti mjesec 2020. godine, industrijski promet u Federaciji BiH veći je za 40,7%. Na domaćem tržištu zabilježen je rast za 31,7% a na stranom tržištu rast od 48,7%.
Prema GIG agregatima, u aprilu u odnosu na mart 2021. godine, Kapitalni proizvodi veći su za 16,6%, Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 7,7%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 4,8% i Energija veća je za 3,1%, dok su Intermedijarni proizvodi manji za 3,8%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Na godišnjem nivou, u aprilu 2021. u odnosu na isti mjesec 2020. godine, Kapitalni proizvodi veći su za 106,7%, Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 104,5%, Intermedijarni proizvodi veći su za 38,4%, Energija veća je za 21,4% i Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 19%.