FBiH: Industrijski promet u augustu manji za 3,2 posto

0
683
U decembru je promet energije imao rast od 6,5 posto

Ukupni promet industrije u Federaciji BiH u augustu u odnosu na juli 2019. godine manji je za 3,2 posto. Na domaćem tržištu zabilježen je pad od 2,1%, a na stranom tržištu za 4,2%.
U augustu 2019. u odnosu na isti mjesec prošle godine, industrijski promet u Federaciji BiH je manji za 11,4%. Na domaćem tržištu zabilježen je pad za 7,4%, a na stranom tržištu za 15,1%, preliminarni su podaci Zavoda za statistiku FBiH.
Prema mjesečnim poređenjima, u augustu u odnosu na juli 2019. godine, Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 3,7%, Energija je manja za 21,4%, Intermedijarni proizvodi manji su za 7,3%, Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 4,1%, a Kapitalni proizvodi manji su za 2,7%.
Na godišnjem nivou, u augustu 2019. u odnosu na august 2018. godine, Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 6,5% i Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 2,7%. Energija manja je za 23,3%, Intermedijarni proizvodi manji su za 21% i Kapitalni proizvodi manji su za 3,5%.