FBiH: Industrijski promet u januaru veći za 2,7%

0
437
Kapitalni proizvodi na mjesečnom nivou manji su za 8,8%, a energije za 1,3%

Ukupni desezonirani promet industrije u Federaciji BiH u januaru 2020. u odnosu na decembar 2019. godine veći je za 2,7%. Na domaćem tržištu zabilježen je rast od 0,7%, a na stranom tržištu rast od 4,4%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
U januaru ove godine u odnosu na isti mjesec 2019. godine, industrijski promet u Federaciji BiH veći je za 2,6%. Na domaćem tržištu zabilježen je rast za 14,9% a na stranom tržištu pad za 5,6%.
Prema GIG agregatima, u januaru 2020. u odnosu na decembar 2019. Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 9,7%, Kapitalni proizvodi veći su za 9,6% i Intermedijarni proizvodi veći su za 6,3%. Energija je manja za 9,9% a Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 1,8%.
Na godišnjem nivou, u januaru ove u odnosu na isti mjesec lani, Kapitalni proizvodi veći su za 16,3%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 9,2% i Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 1,8%. Energija je imala pad za 17,3% a Intermedijarni proizvodi manji su za 0,6%.