FBiH: Lizing sektor u 2017. poslovao s dobiti od 5 miliona KM

Četiri lizing društva iskazala su pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 6 miliona KM, dok su dva lizing društva imala gubitak od 1 milion KM

0
1581
Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Lizing sektor u Federaciji BiH u 2017. godini ostvario je dobit od blizu 5 miliona KM, dok je godinu ranije poslovao s gubitkom od 798 hiljada KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba iz izvještaja Agencije za bankarstvo FBiH (FBA) koje nadzire i rad lizing društava.
Pojedinačno posmatrano, četiri lizing društva iskazala su pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 6 miliona KM, dok su dva lizing društva iskazala gubitak od 1 milion KM.
Ukupna aktiva lizing sektora u FBiH na kraju 2017. godine iznosila je 260,2 miliona KM, što
je za 161,3 miliona KM ili 38,3% manje u odnosu na 2016. Smanjenje aktive u iznosu od
146,2 miliona najvećim je dijelom uzrokovano statusnom promjenom pripajanja jednog lizing društva (UniCredit Leasing) matičnoj banci.
Kod dva lizing društva zabilježen je porast aktive u iznosu od 26,1 miliona KM, dok je kod četiri lizing društva zabilježen pad aktive u ukupnom iznosu od 41,3 miliona KM, od čega se na jedno lizing društvo, koje je obustavilo zaključivanje novih lizing ugovora odnosi 30 miliona KM ili 72,6%.
Ukupni kapital lizing sektora u FBiH na kraju 2017. godine iznosio je 40,8 miliona KM i manji je za 5,6 miliona KM ili 12,1% usljed statusne promjene pripajanja i isplate dobiti vlasniku jednog lizing društva. Pojedinačno posmatrano, kod četiri lizing društva je došlo do povećanja ukupnog kapitala u iznosu od 5 miliona KM (zbog pozitivnog poslovanja), dok je kod dva lizing društva došlo do smanjenja ukupnog kapitala u iznosu od 3,7 miliona KM od čega se na jedno lizing društvo odnosi 3,1 milion ili 85,8% (isplata dobiti vlasniku lizing društva).
Svih šest lizing društava(ASA Leasing, NLB Leasing, Porsche Leasing, Raiffeisen Leasing, Sparkasse Leasing i VB Leasing) je iskazalo ukupan iznos kapitala iznad minimalnog iznosa (250 hiljada KM) propisanog zakonskim odredbama.
Vrijednost novozaključenih ugovora finansijskog i operativnog lizinga ostvarenih na nivou sistema lizinga u 2017. godini iznosila je 145,8 miliona KM i veća je za 2,2 miliona KM ili 1,5% u odnosu na prethodnu godinu.
Broj novozaključenih lizing ugovora na nivou lizing sektora je iznosio 3.395, što je za 98 ugovora ili 3,0% više u odnosu na godinu ranije.
Posmatrano prema vrsti korisnika lizinga, u strukturi novozaključenih lizing ugovora dominiraju ugovori zaključeni sa pravnim licima (94,3% od ukupnog volumena novozaključenih ugovora), dok se u strukturi finansiranja prema predmetu lizinga 45,4% odnosi na finansiranje putničkih vozila.
U sektoru lizinga u FBiH prošle godine bilo je zaposleno ukupno 104 radnika dok je godinu ranije bilo 160 zaposlenih.