FBiH: Mikrokreditni sektor u 2017. ostvario dobit od 18,6 miliona KM

U 2017. godini jedno MKD ostvarilo je neto dobit u iznosu od 300 hiljada KM, dok su MKF ostvarile višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 18,3 miliona KM

0
1829
Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Mikrokreditni sektor u Federaciji BiH je u 2017. ostvario pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 18,6 miliona KM, što je za 2,1 milion KM ili 13 posto više u odnosu na godinu ranije, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba iz izvještaja Agencije za bankarstvo FBiH (FBA) koje nadzire i rad mikrokreditnih organizacija.
Lani je u FBiH poslovalo je 12 mikrokreditnih organizacija (MKO), od toga 11 mikrokreditnih fondacija (MKF) i jedno mikrokreditno društvo (MKD). U 2017. godini jedno MKD ostvarilo je neto dobit u iznosu od 300 hiljada KM (2016: 685 hiljada KM), dok su MKF ostvarile višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 18,3 miliona KM (2016: 15,7 miliona KM).
Od ukupno 11 MKF, deset MKF je lani ostvarilo dobit u ukupnom iznosu od 18,3 miliona KM, dok je jedna MKF ostvarila gubitak od 73 hiljade KM.
Ukupna aktiva mikrokreditnog sektora u FBiH prošle godine iznosila je 526,9 miliona KM, od čega se na MKF odnosi 419,6 miliona KM, a na MKD 107,3 miliona KM. U odnosu na 2016. aktiva je veća za 86,8 miliona KM ili 20 posto. Rast ukupne aktive imalo je osam MKF i jedno MKD, dok su pad zabilježile dvije MKF, dok je jedna MKF zadržala približno isti nivo aktive u posmatranom periodu.
Ukupni krediti iznose 411,2 miliona KM i čine 78% ukupne aktive MKO i veći su za 9% u odnosu na 2016. Obaveze po uzetim kreditima su najvažniji izvor finansiranja MKO sa učešćem od 47% ukupne pasive, iznose 246 miliona KM i veće su za 38,1 milion KM ili 18% u odnosu na 2016. godinu.
Ukupni kapital MKO lani je iznosio 255,1 milion KM ili 48% ukupne pasive i veći je za 47,4 miliona KM ili 23% u odnosu na godinu ranije, od čega je kapital MKF iznosio 221,3 miliona KM ili 86,7%, a kapital jednog MKD 33,8 miliona KM ili 13,3%.
U mikrokreditnom sektoru FBiH lani je bilo zaposleno 1.399 osoba, što je za 148 radnika ili 12% više u odnosu na 2016. godinu. Od toga MKF zapošljavaju 1.216 radnika ili 86,9%, a MKD 183 radnika ili 13,1%.