FBiH: MKO u prvom kvartalu ostvarile dobit od 3,8 miliona KM, rast za 24,1%

MKD su u prvom kvartalu 2021. godine iskazala neto dobit od 0,4 miliona KM, dok su MKF iskazale višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 3,4 miliona KM

0
949
Sedam MKF i dva MKD iskazali neto dobit, dok su četiri MKF i jedno MKD zabilježile gubitak u poslovanju

Na nivou mikrokreditnog sektora u Federaciji BiH u prva tri mjeseca 2021. godine iskazan je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 3,8 miliona KM, što je za 0,7 miliona KM ili 24,1% više u odnosu na isti period 2020. godine, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Mikrokreditne fondacije (MKF) su iskazale višak prihoda nad rashodima u iznosu od 3,4 miliona KM, koji je za 19 hiljada KM ili 0,6% viši u odnosu na isti period prošle godine, dok su mikrokreditna društva (MKD) iskazala neto dobit od 0,4 miliona KM, koja je za 0,7 miliona KM viša u odnosu na isti period lani, obzirom da je jedno MKD koje ima 94,4% učešća u ukupnoj aktivi MKD, iskazalo značajno povećanje poslovnog rezultata.
Iskazani ukupni višak prihoda nad rashodima MKF iznosio je 3,6 miliona KM (sedam MKF), a manjak prihoda nad rashodima su iskazale četiri MKF u iznosu od 0,2 miliona KM. Dva MKD su iskazala neto dobit u iznosu od 1,9 miliona KM, dok je jedno MKD
iskazalo gubitak u iznosu od 1,5 miliona KM.
Prema izvještajnim podacima mikrokreditnih organizacija (MKO), ukupni prihodi mikrokreditnog sektora u FBiH ostvareni u prvom kvartalu 2021. iznosili su 28,9 miliona KM i veći su za 0,4 miliona KM ili 1,3% u odnosu na isti period lani.
U strukturi ukupnih prihoda MKO, prihodi od kamata i slični prihodi učestvuju sa 92,3%, operativni prihodi sa 6,7%, a ostali poslovni prihodi sa 1%. U odnosu na isti period lani, prihodi od kamata i slični prihodi, zabilježili su rast od 0,3 miliona KM ili 1,1%. Prihodi od kamata na kredite, kao najznačajnija stavka prihoda od kamata i sličnih prihoda porasli su za 0,7 miliona KM ili 3,1%.
Ukupni rashodi mikrokreditnog sektora u FBiH u prva tri mjeseca 2021. godine iznosili su 25,1 milion KM i manji su za 0,4 miliona KM ili 1,4% u odnosu na isti period prethodne godine.
U FBiH je zaključno sa martom 2021. godine dozvolu za rad FBA imalo 14 MKO, od toga 11 MKF (neprofitne organizacije) i tri MKD (profitne organizacije). U MKO je zaposleno 1.393 radnika, što je manje za jednog radnika u odnosu na kraj 2020. godine.
Ukupna aktiva mikrokreditnog sektora u FBiH zaključno sa martom 2021. godine iznosila je 659,8 miliona KM i za 1,7 miliona KM ili 0,3% je veća u odnosu na kraj 2020. godine. Stopa rasta ukupne aktive MKD je 1,9%, dok je stopa pada aktive MKF 0,3%.
Ukupni neto mikrokrediti u prvom kvartalu 2021. iznosili su 530,6 miliona KM, što je 80,4% ukupne aktive mikrokreditnog sektora u FBiH i zabilježili su pad od 3,2 miliona KM ili 0,6% u odnosu na kraj 2020. godine.
Stopa rasta neto mikrokredita u odnosu na kraj 2020. godine u MKD je 1,7%, dok je stopa pada u MKF 1,5%.
Pokazatelji kvaliteta mikrokreditnog portfolija na nivou sektora (portfolio u riziku preko 30 dana – 1,55% i otpisi – 1,21%) su u okviru propisanih ograničenja. Portfolio u riziku preko 30 dana iskazuje povećanje, dok je stopa otpisa na istom nivou u odnosu na kraj 2020. godine.
Ukupne obaveze po uzetim kreditima mikrokreditnog sektora u FBiH iznose 312,5 miliona KM, sa učešćem od 47,4% u ukupnoj pasivi i manje su za 2,9 miliona KM ili 0,9% u odnosu na kraj 2020. godine. U posmatranom periodu rast kreditnih obaveza MKD je 1,3%, dok su kreditne obaveze MKF zabilježile pad od 2,1%.
Ukupni kapital na nivou mikrokreditnog sektora u FBiH iznosi 316,7 miliona KM ili 48% ukupne pasive i veći je za 5,2 miliona KM ili 1,7% u odnosu na kraj 2020. godine, pri čemu je stopa rasta ukupnog kapitala MKD 3,5%, a MKF 1,3%, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH (FBA) koje nadtire i rad MKO.
Operativna efikasnost poslovanja mikrokreditnog sektora FBiH na kraju prvog kvartala 2021. godine je 18,38%, što je u okviru propisanog pokazatelja, a iskazani povrat na aktivu, prilagođen za inflaciju, tržišnu cijenu kapitala i donacije je pozitivan i iznosi 2,45%, što je u skladu sa propisanim ograničenjem poslovanja.