FBiH: Najveće učešće u prometu imaju preduzeća iz trgovine sa 50,4%

0
1407
Najveći dio zaposlenih angažovan je u industrijskim djelatnostima, čak 40,4 posto (Izvor: FZS)

Zavod za statistiku Federacije BiH objavio je preliminarne rezultate istraživanja Strukturne poslovne statistike (SPS) u 2018. godini kojim je bilo obuhvaćeno 18.384 aktivnih preduzeća.
Najveći broj od ukupnog broja preduzeća (6.311 ili 34,3%) odnosi se na firme iz trgovine na veliko i na malo te popravak motornih vozila i motocikala. Na drugom mjestu je prerađivačka industrija sa 14,1%, dok se na trećem mjestu nalaze preduzeća iz područja stručnih, naučnih i tehničkih djelatnosti sa 11,4% od ukupnog broja preduzeća obuhvaćenih ovim istraživanjem.
Struktura zaposlenih pokazuje da je najveći dio zaposlenih angažovan u industrijskim djelatnostima i iznosi 40,4%, zatim u trgovini 27,1%, uslugama 25,8% i građevinarstvu 6,6% od ukupnog broja zaposlenih.

Izvor: Federalni zavod za statistiku

Slična struktura je i kada se posmatra učešće djelatnosti u stvaranju dodane vrijednosti po troškovima proizvodnje, gdje industrijske djelatnosti učestvuju sa 39,8%, trgovina sa 29,8%, usluge sa 24,7% i građevinarstvo sa 5,7%.
Najveće učešće u ukupnom prometu imaju preduzeća iz trgovine sa 50,4%, na drugom mjestu je prerađivačka industrija sa 24,8%, dok su na trećem mjestu preduzeća iz područja prizvodnje i snadbijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom sa 5,3% od ukupne vrijednosti prometa.