FBiH: Neto dobit banaka u prvom kvartalu porasla 29,26%, na 174,35 miliona KM

Dobit na prosječnu aktivu (ROAA) iznosila je 0,65%, a dobit na prosječni ukupni kapital (ROAE) 5,05%

0
150
Neto kamatni i slični prihodi banaka u prvom tromjesečju ove godine iznosili su 219,9 miliona KM

Neto dobit komercijalnih banaka (13) sa sjedištem u Federaciji BiH u prvom kvartalu 2024. godine iznosila je 174,35 miliona KM, što je 51,5% ukupnih prihoda. U odnosu na isti period prošle godine kada je dobit iznosila 134,88 miliona KM profitabilnost banaka je porasla za 39,47 miliona KM ili 29,26%, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Dobit na prosječnu aktivu (ROAA) iznosila je 0,65%, a dobit na prosječni ukupni kapital (ROAE) 5,05%.
Neto kamatni i slični prihodi banaka u prvom tromjesečju ove godine iznosili su 219,91 milion KM (65% ukupnih prihoda), dok su neto prihodi od naknada i provizija iznosili 99,94 miliona KM (29,5%).
Prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH, ukupna neto aktiva banaka sa sjedištem u ovom bh. entitetu na kraju marta tekuće godine porasla je za 7,3% (oko 2 milijarde KM) na 29,36 milijardi KM, sa 27,37 milijardi KM iz marta prošle godine.
Ukupan kapital banaka na kraju prvog tromjesečja 2024. iznosio je oko 3,74 milijarde KM i veći je za 399,38 miliona KM (+12%) u odnosu na prvi kvartal lani kada je kapital iznosio 3,34 milijarde KM.
Ukupni depoziti banaka sa sjedištem u FBiH krajem marta 2024. porasli su na 24,23 milijarde KM sa 22,57 milijardi KM iz marta lani, što je povećanje za 1,66 milijardi KM (+7,3%).
Najveće učešće u sektorskoj strukturi depozita imaju depoziti stanovništva sa iznosom od 12,28 milijardi KM ili 50,7%. Depoziti privatnih preduzeća i društava iznose 5,60 milijardi KM (23,1%), vladinih institucija oko 3 milijarde KM (12,4%), javnih preduzeća 1,95 milijardi KM (8,0%), nebankarskih finansijskih institucija 690,71 milion KM (2,9%), neprofitnih organizacija 583,76 miliona KM (2,4%) i bankarskih institucija 119,38 miliona KM (0,5%).
Ukupni krediti banaka sa sjedištem u FBiH na kraju prvog kvartala 2024. iznosili su 17,97 milijardi KM i veći su za 1,15 milijardi KM (+6,8%) u odnosu na isti period lani kada su krediti iznosili 16,82 milijarde KM.
Najveće učešće u sektorskoj strukturi imaju krediti stanovništvu u iznosu od 8,91 milijardi KM (49,6%) što je povećanje za 8,5% na godišnjem nivou (1Q2023: 8,2 milijarde KM, te privatna preduzeća i društva u iznosu od 7,82 milijardi KM (43,5%)…
Na nivou bankarskog sektora u FBiH krajem marta ove godine bilo je 6.592 zaposlenih što je povećanje za 161 radnik ili 2,5% u odnosu na mart prošle godine.