FBiH: Neto dobit banaka u prvom kvartalu porasla 3,7%, na 89,8 miliona KM

0
1648
Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Banke u Federaciji BiH ostvarile su u prvom tromjesečju 2019. godine neto dobit od 89,8 miliona KM, što je za 3,2 miliona KM ili 3,7 posto više u odnosu na prvi kvartal 2018. godine, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH (FBA), ukupna kvartalna dobit na nivou bankarskog sektora u FBiH iznosila je 89,9 miliona KM (14 banaka), dok je gubitak od 0,1 milion KM imala jedna banka.
U FBiH na na kraju marta 2019. poslovalo 15 komercijalnih banaka u kojima je bilo zaposleno ukupno 6.717 osoba (manje za 22 zaposlena ili 0,3% u odnosu na kraj 2018. godine).
Prema izvještajnim podacima banaka, ukupni prihodi na nivou bankarskog sektora u FBiH u prvom kvartalu 2019. iznose 287,2 miliona KM i u odnosu na prvi kvartal lani su povećani za 0,1 milion KM, što je manje od 1%.
Ukupni rashodi banaka u FBiH na kraju prvog kvartala iznose 196,9 miliona KM i u odnosu na isti period lani manji su za 3,5 miliona KM ili 1,8%.
Ukupna neto aktiva banaka u FBiH na kraju prvog kvartala 2019. iznosi 22,5 milijardi KM i za 362,4 miliona KM ili 1,6% je veća u odnosu na kraj 2018. godine.
Krediti, sa učešćem od 64,9% u strukturi ukupne aktive, zabilježili su rast u odnosu na kraj 2018. u iznosu od 257,2 miliona KM ili 1,8%, tako da na kraju marta 2019. iznose 14,6 milijardi KM.
Krediti pravnim osobama porasli su za 124,4 miliona KM ili 1,7%, i na kraju prvog kvartala 2019. iznose 7,6 milijardi KM, sa učešćem u ukupnim kreditima od 52,1%. Krediti dati stanovništvu u istom periodu imaju rast od 132,8 miliona KM ili 1,9%, i na kraju marta 2019. iznose 7,0 milijardi KM.
Učešće nekvalitetnih kredita (NPL) je smanjeno sa 8,5% na 8,2%. Učešće NPL-ova kod pravnih lica u odnosu na ukupne kredite pravnim licima iznosi 10,1%, a učešće NPL-ova kod stanovništva iznosi 6,2%.
Depoziti su dostigli 17,8 milijardi KM, uz ostvareni rast u iznosu od 196,9 miliona KM ili 1,1% i ostali su najznačajniji izvor finansiranja, sa učešćem od 79,3% u ukupnoj pasivi. Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, povećani su za 255,0 miliona KM ili 2,9% i iznose 9,1 milijardu KM.
Kreditna sredstva iznose 844,2 miliona KM, sa učešćem od 3,7% u ukupnoj pasivi i smanjena su za 18,7 miliona KM ili 2,2% u odnosu na kraj 2018. godine.
U prvom kvartalu 2019. na nivou bankarskog sektora u FBiH ukupan kapital povećan je za 3,3% u odnosu na kraj 2018. godine i iznosi 3,1 milijardu KM. Regulatorni kapital iznosi 2,5 milijardi KM i povećan je za 59,2 miliona KM ili 2,4% u odnosu na kraj 2018. Osnovni kapital povećan je za 58,8 miliona KM ili 2,5%, dok je dopunski kapital povećan za 400 hiljada KM ili 0,3%.
Stopa regulatornog kapitala bankarskog sektora FBiH na kraju marta 2019. iznosi 17,2% i veća je od zakonom propisanog minimuma od 12 posto.