Dobit lizing sektora u FBiH na polugodištu 1 milion KM, pad 76,8%

0
2275
Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Lizing sektor u Federaciji BiH ostvario je u prvom polugodištu 2019. neto dobit u iznosu od 1 milion KM što je u odnosu na isti period prošle godine manje za 3,2 miliona KM ili 76,8 posto. Na taj rezultat uticalo je povećanje ukupnih rashoda za 2,2 miliona KM ili 17,3% i smanjenje ukupnih prihoda za 1,0 milion KM ili 6,2%, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba iz polugodišnjeg izvještaja Agencije za bankarstvo FBiH (FBA), koje nadzire i rad lizing sektora.
Pojedinačno posmatrano, tri lizing društva iskazala su dobit od 3,2 miliona KM, a tri lizing društva gubitak od 2,2 miliona KM, od čega se na jedno lizing društvo odnosi 1,1 milion KM ili 51,9% ukupno iskazanog negativnog finansijskog rezultata.
Inače, u FBiH poslovalo je šest lizing društva (lizing sektor) i jedna komercijalna banka koja obavlja poslove finansijskog lizinga. U lizing sektoru FBiH na kraju juna 2019. bilo je ukupno 129 zaposlenih.
Ukupna aktiva lizing sektora u FBiH na kraju juna ove godine iznosila je 336,9 miliona KM i veća je za 39,8 miliona KM ili 13,4% u odnosu na kraj 2018. godine. Neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga, kao najznačajnija stavka u strukturi ukupne aktive, iznose 238,1 milion KM ili 70,7% ukupne aktive i u odnosu na kraj 2018. veća su za 23,5 miliona KM ili 10,9%.
Ukupni kapital lizing sektora u FBiH na kraju prvog polugodišta 2019. iznosio je 29,5 miliona KM, što čini 8,8% ukupne pasive lizing sektora FBiH i u odnosu na kraj 2018. godine smanjen je za 7,2 miliona KM ili 19,6%.