FBiH: Neto dobit lizing sektora u 2018. smanjena na 3,3 miliona KM

0
2384
Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Na nivou lizing sektora u Federaciji BiH u 2018. godini iskazana je neto dobit od 3,3 miliona KM, koja je u odnosu na godinu ranije manja za 1,7 miliona KM ili 34 posto.
Četiri lizing društva su iskazala pozitivan finansijski rezultata u ukupnom iznosu od 5,7 miliona KM, a tri lizing društva iskazala su ukupan gubitak u iznosu od 2,4 miliona KM, od čega se na jedno lizing društvo odnosi jedan milion KM ili 41,8 posto (vidjeti tabelu), podaci su Agencije za bankarstvo FBiH (FBA).
Poslove lizinga u 2018. obavljalo je sedam lizing društva i jedna komercijalna banka koja obavlja poslove finansijskog lizinga. U odnosu na 2017. godine, FBA je u drugom kvartalu 2018. izdala dozvolu za rad novoosnovanom lizing društvu u 100% vlasništvu nerezidentnog pravnog lica. U lizing sektoru FBiH je na kraju 2018. bilo ukupno 124 zaposlena (stalno zaposlenih je 118), što je za 14 uposlenih ili 13,5 posto više u odnosu na 2017.
Ukupni prihodi lizing sektora u FBiH u 2018. godini iznosili su 32,5 miliona KM i u odnosu na godinu ranije su manji za jedan milion KM ili 3 posto, pri čemu su ukupno kamatni i slični prihodi manji za 3 miliona KM ili 21,2%, dok su operativni prihodi veći za 1,9 miliona KM ili 9,8%.
Ukupni rashodi na kraju 2018. Iznosili su 29,2 miliona KM i u odnosu na godinu ranije manji su za 0,7 miliona KM ili za 2,4%.
U 2018. godine na nivou lizing sistema u FBiH iskazano je povećanje obima poslovanja u odnosu na isti period prethodne godine, prema broju zaključenih ugovora (za 28,7%) i vrijednosti novozaključenih ugovora (za 32,2%).
Ukupna aktiva lizing sektora u FBiH na kraju 2018. iznosila je 297,2 miliona KM i povećana je za 37 miliona KM ili 14,2% u odnosu na 2017. U istom periodu neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga, kao najznačajnija stavka u strukturi ukupne aktive, iznose 214,7 miliona KM ili 72,2% ukupne aktive i u odnosu na 2017. godine veća su za 22,0%.
U strukturi ukupne pasive lizing sektora u FBiH na kraju 2018. najveću stavku predstavljaju obaveze po uzetim kreditima u iznosu od 252,4 miliona KM, koje su u cijelosti dugoročnog karaktera i čine 84,9% ukupne pasive, a u odnosu na 2017. godinu povećane su za 20,7%.
Ukupni kapital lizing sektora u FBiH na kraju 2018. Iznosio je 36,8 miliona KM, što je 12,4% ukupne pasive lizing sektora FBiH i u poređenju sa 2017. godinom smanjen je za ukupan iznos od 4,0 miliona KM ili 9,9%. Tri lizing društva, uključujući i novoosnovano lizing društvo, iskazala su povećanje ukupnog kapitala, dok su četiri lizing društva iskazala smanjenje ukupnog kapitala.