FBiH: Od danas bez obaveze kontrole kvalitete drvnih sortimenata pri izvozu

0
619
Odluka je donesena zbog olakšanja poslovanja privrednicima i smanjenja parafiskalnih nameta

Danas je stupila na snagu dopunjena odluka o određivanju proizvoda koji podliježu kontroli kvaliteta pri uvozu i izvozu, kojom je Vlada FBiH, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, ukinula obavezu kontrole kvaliteta pri izvozu trupaca, rezane građe, drveta za ogrjev i suhu destilaciju, celuloznog i oblog tehničkog drveta.
Potvrdio je to federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović navodeći da je Odluka izmijenjena s ciljem usklađivanja postupanja inspekcijskih organa entiteta i Brčko distrikta pri izvozu drvnih sortimenata iz BiH, kao i olakšanja poslovanja privrednicima i smanjenja parafiskalnih nameta.
Naime, u BiH se primjenjuju različiti važeći entitetski propisi i postupci kontrole kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina i kvaliteta industrijskih proizvoda pri uvozu i izvozu, jer nije donesen odgovarajući propis na nivou države.
Tako se, navodi Vujanović, prema dosad važećoj Odluci na graničnim prijelazima na kojima kontrolu kvaliteta vrši Federalna uprava za inspekcijske poslove, prilikom izvoza drvnih sortimenata, obavljala kontrola kvalitete i izvoznici su bili dužni imati uvjerenje o kontroli kvaliteta tih proizvoda za izvoz.
Nasuprot tome, na graničnim prijelazima gdje kontrolu kvaliteta obavljaju nadležne inspekcije Republike Srpske i Brčko distrikta nema kontrole kvaliteta proizvoda pri izvozu.
U ovakvoj situaciji, kaže Vujanović, proizvođači i izvoznici drvnih sortimenata iz FBiH su imali veće izvozne troškove i duže procedure u odnosu na izvoznike iz RS i Brčko distrikta.