FBiH: Pad industrijske proizvodnje u junu za 2,2%

0
379
Na domaćem tržištu promet industrije je porastao za 0,3%, a na ino-tržištu pao za 3,3%

Ukupna industrijska proizvodnja u Federaciji BiH u junu u odnosu na maj 2022. godine manja je za 2,2%, dok je u odnosu na juni 2021. godine veća za 0,5%.
Prema GIG agregatima, u junu u odnosu na maj 2022. godine, Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 4,7%, Kapitalni proizvodi veći su za 0,5%. Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 4,0%, Energija je manja za 3,5%, i Intermedijarni proizvodi manji su za 1,6%.
Na godišnjem nivou, u junu 2022. u odnosu na isti mjesec 2021. godine, Kapitalni proizvodi veći su za 8,4% i Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 1,0%. Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 9,0%, Energija je manja za 4,6% i Intermedijarni proizvodi su manji za 1,3%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Prema područjima KD BiH 2010., industrijska proizvodnja u junu u odnosu na maj 2022. godine, u Vađenju ruda i kamena manja je za 4,8%, u Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom manja je za 3,8%, u Prerađivačkoj industriji manja je za 0,6%.
Na godišnjem nivou, u junu 2022. godine u odnosu na isti mjesec lani, industrijska proizvodnja u Prerađivačkoj industriji veća je za 2,1%, u Vađenju ruda i kamena manja je za 8,4%, u Snabdijevanju električnom energijom i plinom manja je za 4,6%.