FBiH: Pad industrijske proizvodnje u maju za 3,2%

0
226
Kapitalni proizvodi na mjesečnom nivou manji su za 8,8%, a energije za 1,3%

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji BiH u maju u odnosu na april 2021. godine manja je za 3,2%, dok je u odnosu na maj 2020. godine veća za 13,6%.
Prema GIG agregatima, u maju u odnosu na april 2021. godine, Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 7,8%, Energija je manja za 7,0%, Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 6,4%, Intermedijarni proizvodi manji su za 3,5% i Kapitalni proizvodi manji su za
2,1%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Na godišnjem nivou, u maju 2021. u odnosu na isti mjesec prošle godine, Kapitalni proizvodi veći su za 49,1%, Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 48,7%, Intermedijarni proizvodi veći su za 22,8% i Energija veća je za 2,4%. Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 7,8%.
Prema područjima KD BiH 2010, industrijska proizvodnja u maju u odnosu na april 2021. godine, u Vađenju ruda i kamena veća je za 6,3%. U Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom manja je za 12,1% i u Prerađivačkoj industriji manja je za 4,2%.
Na godišnjem nivou, u maju 2021. u odnosu na isti mjesec lani, industrijska proizvodnja u Prerađivačkoj industriji veća je za 17,1%, u Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom veća je za 9,7%, dok je u Vađenju ruda i kamena manja za 2,7%.