FBiH: Pad industrijskog prometa u decembru za 0,9%

0
541
Najviše zaposlenih bilo je u Prerađivačkoj industriji - 104.599

Ukupni desezonirani promet industrije u Federaciji BiH u decembru u odnosu na novembar 2019. manji je za 0,9%. U tom periodu na domaćem tržištu zabilježen je rast od 2,7%, dok je na stranom tržištu zabilježen pad od 3,7%.
Na godišnjem nivou, u decembru 2019. u odnosu na decembar 2018. godine, industrijski promet u Federaciji BiH manji je za 6,7%. Pri tome je na domaćem tržištu zabilježen rast za 5,3%, a na stranom tržištu pad za 16,6%, preliminarni su podaci Zavoda za statistiku FBiH.
Na mjesečnom nivou, u decembru u odnosu na novembar 2019. godine, Intermedijarni proizvodi veći su za 2,1% i Energija veća je za 1,1%. Kapitalni proizvodi manji su za 4,8%, Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 2,1% i Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 1,4%.
Na godišnjem nivou, u decembru 2019. u odnosu na isti mjesec 2018. godine, Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 9,5%. Kapitalni proizvodi manji su za 13,4%, Intermedijarni proizvodi manji su za 10,1%, Energija manja je za 6,6% i Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 3,4%.