FBiH: Pad industrijskog prometa u maju za 2,3 posto

0
640
Cijene su najviše porasle u grupacijama Intermedijarnih proizvoda osim energije za 2,5%

Ukupni desezonirani promet industrije u Federaciji BiH u maju u odnosu na april 2019. godine, manji je za 2,3%. Na domaćem tržištu zabilježen je pad od 2,1%, a na stranom tržištu industrijski promet pao je za 2,4%, preliminarni su podaci Zavoda za statistiku FBiH.
Na godišnjem nivou, u maju ove u odnosu na isti mjesec 2018. godine, industrijski promet u Federaciji BiH porastao je za 2,1%. U tom periodu, industrijski promet na domaćem tržištu pao je za 3,5% a na stranom tržištu imao je rast od 6,5%.
U maju ove godine u odnosu na mjesec ranije Kapitalni proizvodi veći su za 8,0%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 2,9% i Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 0,1%. Intermedijarni proizvodi manji su za 9,8% i Energija manja je za 1,3%.
Na godišnjem nivou, u maju ove u odnosu na isti mjesec lani, Kapitalni proizvodi veći su za 56,5%, Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 18,4%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 1,9%. Intermedijarni proizvodi manji su za 10,8% i Energija manja je za 2,6%.