FBiH: Poreski prihodi u julu u odnosu na godinu ranije manji za 10,5%

Ukupna naplata prihoda od indirektnih poreza u prvih sedam mjeseci 2020. iznosi 1.503,4 miliona KM i manja je za 10% u odnosu na isti period prošle godine

0
344
U januaru ove godine ukupna naplata poreznih prihoda i doprinosa iznosila 568,1 milon KM

Federalna vlada je na današnjoj sjednici prihvatila pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji FBiH za juli 2020. godine.
U ovom mjesecu je raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa za budžete svih nivoa vlasti i upravitelje cestama u Federaciji BiH ostvaren u iznosu od približno 282 miliona KM. U poređenju s junom ove godine ovi prihodi su veći za 49 posto ili za 92,8 miliona KM, iz čega je vidan nastavak trenda oporavka nakon značajno oslabljene naplate u aprilu i maju uzrokovane utjecajem pandemije virusa Covid-19 na ekonomske tokove.
Iako je uspostavljen uzlazni tok kretanja unutar 2020. godine, naplata u julu još nije dosegla zabilježeni trend iz istog mjeseca prethodne godine. Tako su prihodi u julu ove u poređenju s julom 2019. godine manji za 10,5 posto ili za 33,2 miliona KM.
Kada je riječ o raspodjeli raspoloživih prihoda od indirektnih poreza korisnicima u FBiH, u julu 2020. su Budžetu FBiH raspoređena 102 miliona KM, što je 12 miliona manje nego u istom mjesecu protekle godine. Ukupan dio prihoda za raspodjelu kantonalnim budžetima iznosio je 144,4 miliona KM i manji je 17 miliona KM. Raspoloživi prihodi od indirektnih poreza za raspodjelu općinskim/gradskim budžetima iznosili su 23,7 miliona KM, što je za 2,8 miliona KM manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
Kada ukupan raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa sagledamo na za period 1.1. – 31.7.2020. godine, u poređenju sa istim periodom 2019. godine, još je prisutan negativan trend. Ukupna naplata iznosi 1.503,4 miliona KM i manja je za deset posto u odnosu na isti period prethodne godine.
U julu 2020. godine Federaciji BiH je po osnovi namjenske putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta raspoređeno 16,3 miliona KM, što je za 4,6 posto manje u odnosu na isti mjesec 2019. godine.
U prvih sedam mjeseci ove godine su ukupno raspoređeni prihodi od namjenske putarine za FBiH iznosili nešto više od 111 miliona KM, te su manji za 3,8 posto ili za 4,4 miliona KM u odnosu na isti period prethodne godine.
Ukupno naplaćeni prihodi od poreza na dobit na teritoriji FBiH u julu 2020. godine iznosili su 28,6 miliona KM i manji su za 11,7 posto ili za 3,8 miliona KM u odnosu na isti mjesec 2019. godine.
Ukupni prihodi od poreza na dobit u Federaciji BiH iznose 213,7 miliona KM s padom od 12,1 posto ili za 29,4 miliona KM.
Ukupno uplaćeni prihodi od poreza na dohodak u julu 2020. godine su iznosili približno 35 miliona KM i u uporedbi s naplatom iz juna veći su za šest posto ili za nešto više od dva miliona KM. Nakon znatno smanjene naplate u aprilu, ovi prihodi se ponovo kreću uzlaznom putanjom, a izvršenje iz jula također ide u prilog trenutnom održavanju takvog toka.
U poređenju s julom 2019. godine ostvarenje prihoda od poreza na dohodak u julu 2020. godine veće je za 0,8 posto.
U skladu sa odredbama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, od ukupno naplaćenih prihoda po osnovi poreza na dohodak, općinama/gradovima pripada minimalno 34,46 posto, odnosno 1,79 posto općinama u Kantonu Sarajevo, a kantoni svojim propisima mogu izvršiti raspodjelu većeg iznosa od minimalno propisanog općinama/gradovima u svom sastavu. Tako su kantoni u korist općinskih/gradskih budžeta u julu 2020. godine ukupno rasporedili približno 8,5 miliona KM prihoda od poreza na dohodak.
U periodu od 1.1. do 31.7.2020. godine ukupno prikupljen porez na dohodak u FBiH je iznosio 237,7 miliona KM i u poređenju sa istim periodom 2019. godine manji je za 2,4 posto.
U julu 2020. godine ukupna naplata prihoda po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, za zdravstveno i za osiguranje od nezaposlenosti iznosila je 329,3 miliona KM. Od toga se 298 miliona KM odnosi na direktne uplate obveznika, što je u poređenju sa ostvarenjem iz jula 2019. godine manje za 1,2 posto.
Preostalih 31,3 miliona KM se odnosi na subvencije za obavezne doprinose za april 2020. godine, uplaćene iz Budžeta FBiH u julu 2020. za zaposlenike poslovnih subjekata i samostalne poduzetnike čija je poslovna aktivnost narušena pandemijom, a koji su ispunili uslove u skladu sa odredbama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica.
Za period januar-juli 2020. godine ukupni prihodi po osnovu doprinosa iznose 2.039,8 miliona KM i manji su za 2,3 posto u odnosu isti period 2019. godine.