FBiH: Potrošačke cijene u maju porasle 0,3%, godišnja inflacija 1%

0
1525
U kategoriji prehrana korištene su cijene iz tri trgovačka centra za 86 artikala

Potrošačke cijene u maju 2019. godine u Federaciji BiH porasle su za 0,3% u odnosu na prethodni mjesec, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: Prijevoz za 0,9%, Hrana i bezalkoholna pića i Odjeća i obuća za 0,6%, Rekreacija i kultura za 0,4% i Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,3%.
Cijene su niže u odjeljcima: Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti i Zdravstvo za 0,3% i Komunikacije za za 0,2%.
U ostalim odjeljcima cijene se nisu značajnije mijenjale u ovom mjesecu.
U maju 2019. godine u odnosu na isti mjesec prošle godine, cijene su više za 1,0% (godišnja inflacija).