FBiH: Potrošačke cijene u oktobru porasle 0,6 posto

0
3242
Vlada FBiH donijela tri odluke o staroj deviznoj štednji

Potrošačke cijene u oktobru 2018. godine porasle su za 0,6 posto u odnosu na prethodni mjesec, dok su u odnosu na oktobar prošle godine cijene više za 2,0 posto (godišnja inflacija).
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, oktobarske cijene su porasle u odjeljcima: Odjeća i obuća za 5,4%; stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 1,4%; prijevoz za 1.0%, obrazovanje za 0,7%; ostala dobra i usluge za 0,4% i alkoholna pića i duhan za 0,1%.
Cijene su niže u odjeljcima: Rekreacija i kultura za 0,5%; komunikacije za 0,3; hrana i bezalkoholna pića za 0,2% i namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće te zdravstvo za 0,1%.
U odjeljku Restorani i hoteli, cijene se nisu mijenjale u oktobru ove godine.