FBiH: Potrošačke cijene u augustu niže 0,2%, godišnja inflacija 0,6%

0
669
U maju u odnosu na april indeks odjeljka Hrana i bezalkoholna pića viši je za 0,1%

Potrošačke cijene u Federaciji BiH su u augustu 2019. bile niže za 0,2 posto u odnosu na prethodni mjesec.
Posmatrano po odjeljcima klasifikacije lične potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: Restorani i hoteli za 0,5%, Ostala dobra i usluge za 0,4% i Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,3%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Cijene su niže u odjeljcima: Hrana i bezalkoholna pića za 0,9%, Odjeća i obuća za 0,3% i Komunikacije i Rekreacija i kultura za 0,1%.
U ostalim odjeljcima cijene se nisu značajnije mijenjale u ovom mjesecu.
U augustu 2019. u odnosu na isti mjesec prošle godine, cijene su porasle za 0,6 posto (godišnja inflacija).