FBiH: Potrošačke cijene u decembru na godišnjem nivou porasle 1,8%

0
936
U maju u prosjeku je zabilježen rast cijena hrane i bezalkoholnih pića za 0,3%

Potrošačke cijene u Federaciji BiH bile su u decembru 2018. niže za 0,3 posto u odnosu na mjesec ranije, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
Posmatrano po odjeljcima klasifikacije lične potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: Hrana i bezalkoholna pića te Zdravstvo za 0,2% i Restorani i hoteli te Ostala dobra i usluge za 0,1%.
Cijene su niže u odjeljcima: Odjeća i obuća za 2,6%, Prijevoz za 1,1%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,6%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,4% i Komunikacije za 0,2%.
U ostalim odjeljcima, cijene se u decembru 2018. nisu značajnije mijenjale.
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u decembru 2018. u odnosu na decembar 2017. godine, cijene su bile više za 1,8 posto (godišnja inflacija).