FBiH: Potrošačke cijene u decembru niže za 0,4%, godišnja inflacija 0,2%

0
549
U augustu 2023. zabilježen rast nivoa cijena cijena hrane i bezalkoholnih pića za 0,6%

Potrošačke cijene u decembru 2019. godine na području Federacije BiH bile su niže za 0,4% u odnosu na prethodni mjesec, dok su u odnosu na decembar 2018. godine cijene porasle za 0,2% (godišnja inflacija).
Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične potrošnje prema namjeni, cijene su u decembru 2019. porasle u odjeljcima: Hrana i bezalkoholna pića i Zdravstvo za 0,2% i Prijevoz i Rekreacija i kultura za 0,1%.
Cijene su niže u odjeljcima: Odjeća i obuća za 6,9%, Ostala dobra i usluge za 0,5%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,4% i Alkoholna pića i duhan za 0,1%.
U ostalim odjeljcima, cijene se nisu značajnije mijenjale u ovom mjesecu, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.