FBiH: Potrošačke cijene u februaru porasle 0,3%, godišnja inflacija 1%

0
747
U augustu 2023. zabilježen rast nivoa cijena cijena hrane i bezalkoholnih pića za 0,6%

Potrošačke cijene u februaru ove godine u Federaciji BiH porasle su za 0,3% u odnosu na prethodni mjesec.
Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: Hrana i bezalkoholna pića za 1,1%, Odjeća i obuća za 0,8% i Zdravstvo, Komunikacije i Obrazovanje za 0,1%.
Cijene su niže u odjeljcima: Prijevoz za 0,6%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,4% i Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,1%.
U ostalim odjeljcima cijene se nisu značajnije mijenjale u ovom mjesecu, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
U februaru 2019. u odnosu na isti mjesec prošle godine, cijene su više za 1,0% (godišnja inflacija).