U FBiH potrošačke cijene u januaru porasle 0,5%, godišnja inflacija 0,8%

0
579
Cijene u FBiH su u januaru najviše porasle kod alkoholnih pića i duhana

Potrošačke cijene u Federaciji BiH su u januaru 2020. godine porasle za 0,5% u odnosu na prethodni mjesec.
Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: Alkoholna pića i duhan za 3,4%, Restorani i hoteli za 2,0%, Hrana i bezalkoholna pića za 1,5%, Prijevoz i Ostala dobra i usluge za po 0,3% i Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti i Zdravstvo za po 0,2%.
Cijene su pale u odjeljcima Odjeća i obuća za 5,7%, Komunikacije za 0,2% i Rekreacija i kultura za 0,1%.
U ostalim odjeljcima cijene se nisu značajnije mijenjale u ovom mjesecu, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
U januaru 2020. godine u odnosu na isti mjesec 2019. godine, cijene su porasle za 0,8% (godišnja inflacija).