FBiH: Potrošačke cijene u januaru porasle 1,2%, godišnja inflacija 7,4%

0
536
U kategoriji prehrana korištene su cijene iz tri trgovačka centra za 86 artikala

Potrošačke cijene u Federaciji BiH su u januaru 2022. godine u prosjeku porasle za 1,2% u odnosu na prethodni mjesec.
Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: Hrana i bezalkoholna pića za 2,3%, Rekreacija i kultura za 2,0%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 1,7%, Prijevoz za 1,1%, Ostala dobra i usluge za
po 1,0%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,9%, Zdravstvo za 0,7%, Restorani i hoteli za 0,4% i Alkoholna pića i duhan i Komunikacije za 0,1%.
Cijene su pale u odjeljku Odjeća i obuća za 8,8%, saopćeno je iz Zavoda za statistiku FBiH.
U januaru 2022. godine u odnosu na isti mjesec 2021. godine, cijene su porasle za 7,4% (godišnja inflacija).