FBiH: Potrošačke cijene u julu pale 0,6%, na godišnjem nivou inflacija 0,6%

0
576
Cijene Marlbora, Chesterfielda, Eve Divine i Heetsa će porasti za 0,10 do 0,20 feninga

U Federaciji BiH su potrošačke cijene u julu 2019. godine niže za 0,6 posto u odnosu na prethodni mjesec.
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, cijene su porasle u odjeljcima: Alkoholna pića i duhan za 1,5%, Rekreacija i kultura za 0,5%, Zdravstvo za 0,3%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,2% i Restorani i hoteli za 0,1%.
Cijene su niže u odjeljcima: Odjeća i obuća za 4,9%, Hrana i bezalkoholna pića za 1,3%, Ostala dobra i usluge za 0,5%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,3% i Prijevoz za 0,1%.
U ostalim odjeljcima cijene se nisu značajnije mijenjale u ovom mjesecu.
U julu 2019. u odnosu na juli 2018. godine, potrošačke cijene su više za 0,6% (godišnja inflacija).