Federacija BiH: Potrošačke cijene u junu pale 0,4%

0
775
U kategoriji prehrana korištene su cijene iz tri trgovačka centra za 86 artikala

U Federaciji BiH su potrošačke cijene u junu 2019. godine smanjene za 0,4 posto u odnosu na prethodni mjesec.
Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: Rekreacija i kultura za 0,6%, Ostala dobra i usluge za 0,4% i Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti i Obrazovanje za 0,1%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
Cijene su niže u odjeljcima: Odjeća i obuća za 2,0%, Hrana i bezalkoholna pića za 1,0%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,5% i Prijevoz za 0,3%.
U ostalim odjeljcima cijene se nisu značajnije mijenjale u ovom mjesecu.
U junu 2019. u odnosu na isti mjesec prošle godine, cijene su više za 0,4% (godišnja inflacija).