FBiH: Potrošačke cijene u junu porasle 0,1%, godišnja deflacija 1,6%

0
261
Francuska ima najnižu inflacije od članica EU, a Estonija najvišu

Potrošačke cijene u junu 2020. godine bile su u Federaciji BiH u prosjeku više za 0,1% u odnosu na prethodni mjesec.
Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima Prijevoz za 3,1%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,3%, Zdravstvo za 0,2% i Restorani i hoteli za 0,1%.
Cijene su niže u odjeljcima: Odjeća i obuća za 3%, Ostala dobra i usluge za 0,5%, Hrana i bezalkoholna pića za 0,4% i Alkoholna pića i duhan za 0,1%.
U ostalim odjeljcima cijene se u prosjeku nisu mijenjale u ovom mjesecu, navode iz Federalnog zavoda za statistiku.
U junu 2020. godine u odnosu na isti mjesec lani, cijene su niže za 1,6% (godišnja deflacija).