FBiH: Potrošačke cijene u martu porasle 3%, godišnja inflacija 11%

0
638
U maju u prosjeku je zabilježen rast cijena hrane i bezalkoholnih pića za 0,3%

Potrošačke cijene u martu 2022. godine, u prosjeku su u Federaciji BiH porasle za 3 posto u odnosu na prethodni mjesec.
Cijene su porasle u odjeljcima: Prijevoz za 9,7%, Odjeća i obuća za 5,4%, Hrana i bezalkoholna pića za 3,0%, Ostala dobra i usluge za 1,8%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 1,6%, Restorani i hoteli za 1,1%, Obrazovanje za 0,3%, Alkoholna pića i duhan za 0,2% i Rekreacija i kultura za 0,1%.
Cijene su pale u odjeljku Zdravstvo za 0,1%. U ostalim odjeljcima, u prosjeku, cijene se nisu mijenjale, saopćio je Federalni zavod za statistiku.
U martu 2022. godine u odnosu na isti mjesec prošle godine, cijene su porasle za 11% (godišnja inflacija).