FBiH: Potrošačke cijene u novembru porasle 0,3%, godišnja inflacija 0,2%

0
661
Kapitalni proizvodi na mjesečnom nivou manji su za 8,8%, a energije za 1,3%

U Federaciji BiH su potrošačke cijene u novembru 2019. godine porasle za 0,3% u odnosu na prethodni mjesec, dok su u odnosu na isti mjesec prošle godine cijene porasle za 0,2% (godišnja inflacija).
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, po odjeljcima Klasifikacije lične potrošnje prema namjeni, cijene u novembru 2019. porasle su u odjeljcima: Odjeća i obuća za 2,7%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,6%, Hrana i bezalkoholna pića za 0,4%, Restorani i hoteli za 0,2% i Alkoholna pića i duhan za 0,1%.
Cijene su niže u odjeljcima: Ostala dobra i usluge za 0,3%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće i Rekreacija i kultura za 0,2% i Prijevoz i Komunikacije za 0,1%.
U ostalim odjeljcima, cijene se nisu značajnije mijenjale u ovom mjesecu.