FBiH: Premija osiguranja u februaru porasla 10,5%, na 88,47 miliona KM

0
1656
Izvor: Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH

Ukupna zaračunata premija 11 osiguravajućih društva iz Federacije BiH (uključujući i premiju njihovih filijala koje posluju u Republici Srpskoj) na kraju februara 2020. iznosila je oko 88,47 miliona KM i za 10,5 posto, odnosno za 8,4 miliona KM, je veća u odnosu na februar prošle godine kada je iznosila 80,07 miliona KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
U grupi neživotnih osiguranja, koja čini 74,3 posto ukupne premije u FBiH, zaračunata premija osiguravatelja na kraju februara ove godine iznosila je oko 65,71 milion KM i veća je za 9,6 posto u odnosu na isti mjesec lani (oko 59,93 miliona KM).
Istovremeno je zaračunata premija u životnim osiguranjima u februaru ove godine u odnosu na isti mjesec lani porasla za 13 posto, na 22,76 miliona sa 20,14 miliona KM iz februara 2018. godine.
Najzastupljenija vrsta osiguranja u segmentu neživotnih osiguranja i dalje je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom premijom krajem februara 2020. u iznosu od blizu 32,50 miliona KM ili za 5,8 posto višom u odnosu na 30,72 miliona KM iz februara prošle godine.
U segmentu životnih osiguranja, najveći udio ima klasično životno osiguranje s premijom krajem februara u iznosu od blizu 20,65 miliona KM, što je za 12 posto više u odnosu na 18,43 miliona KM iz februara lani.
Prema preliminarnim podacima Agencije za nadzor osiguranja u Federaciji BiH, zaključno sa februarom 2020. premijski podbačaj od 8,3 posto na godišnjem nivou imala je samo Croatia osiguranje sa zaračunatom premijom od 7,68 miliona KM u odnosu na 8,38 miliona KM iz februara lani.
Lidersku poziciju i drugi mjesec zaredom ove godine zadržalo je Sarajevo osiguranje sa premijskim rastom od 15 posto i zaračunatom ukupnom premijom od 11,60 miliona KM (februar 2019: 10,09 miliona KM).
Uniqa osiguranje je na drugom mjestu sa ukupnom premijom od 11,34 miliona KM, što je za 6,1 posto više nego u februaru prošle godine kada je premija iznosila oko 10,68 miliona KM.
Triglav osiguranje Sarajevo je treće na tržištu FBiH sa premijskim rastom od 27,4 posto i zaračunatom premijom od 10,08 miliona KM u odnosu na 7,91 milion KM iz februara lani, a slijedi Adriatic osiguranje (ex-BSO), članica Agram koncerna, sa ukupnom premijom od 10,06 miliona KM i premijskim rastom od pet posto u odnosu na februar prošle godine (oko 9,59 miliona KM).
Na petom mjestu je Euroherc osiguranje, druga članica Agrama, sa premijom (samo neživotna osiguranja) od 9,99 miliona KM u odnosu na 9,27 miliona KM iz februara lani, što je porast od 7,7 posto.
Ova vodeća petorka na tržištu osiguranja u Federaciji BiH ima čak 60 posto udjela u ukupnoj premiji.

Premija osiguravatelja iz RS na tržištu FBiH oko 8,7 miliona KM

Na tržištu osiguranja Federacije BiH poslovalo je i deset osiguravatelja iz Republike Srpske: osam sa sjedištem u RS i dva osiguravatelja iz Brčko distrikta koje su pod nadzorom Agencije za osiguranje RS.
Zaključno sa februarom 2020. godine, ove podružnice osiguravajućih društava iz RS i Brčko distrikta zaračunale su na tržištu Federacije BiH ukupnu premiju od 8,73 miliona KM što je za 11,2 posto više nego u istom periodu prošle godine (oko 7,86 miliona KM).
Neživotna osiguranja su porasla 11,7 posto, sa 7,67 miliona na 8,56 miliona KM, dok su životna osiguranja pala 9,5 posto, sa 190 hiljada KM iz februara lani na 172 hiljade i tu premiju je zaračunalo samo Wiener osiguranje na kraju februara ove godine.