FBiH: Premija osiguranja u prvom polugodištu 251,4 miliona KM

Ukupna premija 12 osiguravajućih društava u Federaciji BiH nakon prvih šest mjeseci porasla za 4,1 posto. Tri osiguravatelja zabilježila premijski minus

0
1554
Izvor: Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH

Piše: M. Pehilj / Profitiraj.ba

Osiguravajuća društva iz Federacije BiH i njihove filijale koje posluju u RS-u zaračunala su u prvoj polovini 2018. godine ukupnu premiju u iznosu od blizu 251,48 miliona KM (oko 128,58 miliona eura), što je za oko 10 miliona KM ili za 4,1 posto više nego u prvih šest mjeseci prošle godine.
Neživotna osiguranja, koja imaju udio od 76,3 posto u ukupnoj premiji u FBiH, imala su na godišnjem nivou rast od 4,5 posto i na kraju juna 2018. iznosila su 191,94 miliona KM u odnosu na blizu 183,66 miliona maraka iz juna prošle godine, nerevidirani su podaci Agencije za nadzor osiguranja FBiH.
Nešto sporiji premijski rast (oko 2,9 posto) ostvaren je kod životnih osiguranja, koja su na kraju juna ove godine dosegla blizu 59,54 miliona KM u odnosu na 57,85 miliona KM iz juna prošle godine.
Najzastupljenija vrsta osiguranja u segmentu neživotnih osiguranja i dalje je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatam premijom na kraju juna 2018. u iznosu od 110,05 milion KM ili za 7,6 posto višom u odnosu na 102,23 miliona KM iz juna prošle godine.
U segmentu životnih osiguranja, najveći udio ima klasično životno osiguranje s premijom krajem juna u iznosu nešto više od 54,98 miliona KM što je za 2,3 posto više u odnosu na blizu 53,76 miliona KM iz juna prošle godine.

Adriatic tržišni lider

Lider na tržištu u prvoj polovini ove godine je Adriatic osiguranje, članica Agram koncerna, sa polugodišnjom premijom od blizu 32,69 miliona maraka i rastom premije od 30,1 posto u odnosu na isti period lani kada je premija iznosila oko 25,13 miliona KM.
Podsjetimo, Adriatic osiguranje je zapravo sljednica Bosna-Sunca osiguranja (BSO) koje je pod tim nazivom poslovalo sve do kraja 2017. godine, a u čijem sastavu je integrisano i Zovko osiguranje nakon akvizicije vrijedne 9 miliona KM okončane krajem prošle godine.
Adriatic je takođe tržišni lider i u segmentu neživotnih osiguranja sa blizu 30,23 miliona maraka premije. U skladu s tim poslovnim rezultatima, ukupan tržišni udio Adriatica u FBiH po iznosu premije popeo se na 13 posto.
Sarajevo osiguranje je na drugom mjestu s ukupnom 6-mjesečnom premijom od 31,32 miliona KM (juni 2017: 29,22 miliona KM) i premijskim rastom od 7,2 posto. Premijski udio Sarajevo osiguranja na tržištu FBiH iznosio je oko 12,5 posto, u odnosu na 12,1 posto iz juna prošle godine.
U ukupnoj premiji ovog nekadašnjeg lidera na tržištu BiH dominiraju neživotna osiguranja sa 29,52 miliona KM, dok je po osnovu životnih osiguranja uknjiženo samo 1,8 milion KM.
Uniqa osiguranje, koja je na kraju prošle godine i u prva četiri mjeseca ove godine bila tržišni lider u BiH, sada je je trećeplasirana, sa ukupnom 6-mjesečnom premijom od 31,15 miliona KM što je rast od 6,8 posto u odnosu na juni 2017. kada je premija iznosila 29,16 miliona KM.
U ukupnoj Uniqinoj premiji dominantnija su životna osiguranja (nešto više od 18,15 miliona KM) u odnosu na neživotna osiguranja (blizu 13 miliona KM), dok je godinu dana ranije taj odnosu bio ujednačeniji. No i pored toga Uniqa je i dalje lider u životnim osiguranjima na tržištu u BiH, ispred Merkura i Grawe osiguranja. Uniqin premijski udio na tržištu Federacije na kraju juna 2018. iznosio je oko 12,4 posto.
Euroherc osiguranje, druga članica Agram koncerna, na kraju juna ove godine je na četvrtom mjestu rang-ljestvice. Sa premijskim rastom od 4,8 posto Eurohercova premija (neživotna osiguranja) na kraju prvog ovogodišnjeg polugodišta porasla je na 29,23 miliona sa 27,88 miliona KM iz juna lani. Tržišni udio Euroherca u FBiH po iznosu premije iznosio je oko 11,6 posto.
Croatia osiguranje u BiH se zaključno s junom ove godine učvrstila na 5. mjesto, sa premijskim rastom od 3,5 posto na godišnjem nivou. Sa ukupnom premijom od blizu 25,96 miliona KM (juni 2017: 25,08 miliona KM) tržišni udio Croatia osiguranja u FBiH iznosi oko 10,3 posto. Premija je većinom ostvarena po osnovu neživotnih osiguranja koja su na godišnjem nivou porasla sa 20,77 miliona na 21,78 miliona KM u junu ove godine.
Očekivati je ipak da će Croatia osiguranje u narednom periodu imati značajnije mjesto na tržištu osiguranja u BiH, naročito u segmentu neživotnog osiguranja, nakon akvizicije Central osiguranja iz Sarajeva i Testing centra d.o.o. Mostar za tehnički pregled vozila. U drugoj polovini augusta tu kupovinu odobrilo je i Konkurencijsko vijeće BiH.
Inače, vodeća petorka na tržištu osiguranja u Federaciji BiH ima čak 59,8 posto udjela u ukupnoj premiji.

Grawe profitirao akvizicijom VGT-a

Grawe osiguranje Sarajevo se u odnosu na godinu ranije popelo stepenicu više i sada je na 6. mjestu. Premija ovog osiguravatelja zaključno sa junom 2018. porasla je za 33,3 posto, sa 19,08 miliona na 25,44 miliona KM na kraju juna ove godine. Premijski udio Grawe osiguranja na tržištu Federacije BiH porastao je na 10,1 posto sa 7,9 posto iz juna prošle godine.
Evidentno je da je ovaj osiguravatelj, jedna od dvije članice istoimene austrijske grupacije u BiH, uduplao svoju premiju u segmentu neživotnih osiguranja koja su zaključno s junom ove godine porasla gotovo na 12,62 miliona KM sa 6,28 miliona iz juna lani.
Na te rezultate je značajno uticala akvizicija VGT osiguranja koje je svoj premijski portfolio baziralo upravo na neživotnim osiguranjima i to prvenstveno po osnovu autooosiguranja. Podsjetimo, austrijski Grazer Wechselseitige Versicherung AG je u martu 2017. godine za 17,8 miliona KM kupio VGT osiguranje, a u proteklom periodu trajao je proces pripajanja koji je podrazumijevao provođenje niza korporativnih radnji.
Triglav osiguranje Sarajevo je i pored premijskog rasta od 2,5 posto zaključno sa junom ove godine bilo na 7. mjestu, što je poziciju niže u odnosu na godinu ranije. Ukupna premija ove članice slovenske Triglav Grupe zaključno sa junom 2018. iznosila je 23,19 miliona KM (juni 2017: oko 22,62 miliona) i najvećim dijelom ostvarena je po osnovu neživotnih osiguranja u iznosu od blizu 16,89 miliona KM. Premijski udio Triglava na tržištu FBiH iznosio je oko 9,2 posto.
Slijedi Central osiguranje (koje je kupilo Croatia osiguranje) sa tržišnim udjelom od blizu 7,7 posto i zaračunatom 6-mjesečnom premijom od blizu 19,27 miliona KM u odnosu na 12,16 miliona iz juna lani što je porast čak za 58,4 posto.
Na deveto mjesto palo je Merkur BH osiguranje koje je imalo premijski podbačaj od 5,1 posto (zbog manje premije životnih i neživotnih osiguranja) i zaračunatom ukupnom premijom od 14,12 miliona u odnosu na 14,88 miliona KM iz juna prošle godine. Tržišni udio ovog nekadašnjeg lidera u životnim osiguranjima u BiH, koji je od novembra prošle godine u vlasništvu austrijske Vienna Insurance Group (VIG), pao je u FBiH na 5,6 posto sa 6,2 posto iz juna prošle godine.
ASA osiguranje je zadržalo 10. mjesto sa 18,6 posto rasta na godišnjem nivou i premijom od 13,88 miliona KM (juni 2017: 11,71 miliona) uz 5,5 posto tržišnog udjela u FBiH.
Camelija osiguranje već duže vremena ima negativan trend i u junu ove godine imala je premijski minus od 14,1 posto i nalazi se na predzadnjem, 11. mjestu. Tržišni dio ovog bihaćkog osiguravatelja u FBiH pao je na 1,9 sa 2,4 posto, sa premijom od 4,91 miliona KM u odnosu na 5,72 miliona iz juna prošle godine.
Najveći premijski pad od 96,7 posto zaključno sa junom ove godine imalo je VGT osiguranje, za koje smo već pomenuli da je početkom juna ove godine konačno pripojenu Grawe-u. Sa oko 308 hiljada maraka premije (u junu lani premija je iznosila blizu 9,43 miliona KM) tržišni udio VGT-a u FBiH iznosio je samo 0,1 posto i nalazi se na začelju rang-ljestvice osiguravatelja u Federaciji BiH.