FBiH: Prihodi od poreza i doprinosa u 2022. porasli 15,3%, na 9,4 milijarde KM

0
485
Osnovni kapital Zrak-Optomehanike smanjen radi pokrića gubitaka iz prethodnog perioda

Vlada FBiH je, na prijedlog Ministarstva finansija, prihvatila pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji Federacije BiH za decembar 2022. godine i cijelu proteklu godinu.
U posljednjem mjesecu prošle godine ukupni nivo ostvarenja prihoda po osnovu ovih kategorija iznosio je 875,2 miliona KM, što je za 6,1 posto više u poređenju s decembrom 2021. godine.
Na nivou kumulativa u periodu od 1. januara do 31. decembra prošle godine, ukupni prihodi po osnovu indirektnih i direktnih poreza, te socijalnih doprinosa u Federaciji BiH, iznosili su 9.409,2 miliona KM, što je za 15,3 posto više nego 2021. godine. Pozitivan pojedinačni trend kretanja zabilježen je kod svake obuhvaćene kategorije prihoda, izuzev namjenske cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta
Raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa za budžete svih korisnika u Federaciji BiH, u decembru 2022. ostvaren je u ukupnom iznosu od 310,1 milion KM, što je za 27,7 miliona KM više u odnosu na isti mjesec 2021. godine
Raspodjela prihoda od indirektnih poreza korisnicima u Federaciji BiH izvršena je prema metodologiji propisanoj Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH. Tako je u decembru 2022. Budžetu FBiH raspoređeno 112,2 miliona KM, što je u odnosu na isti mjesec 2021. godine više za deset miliona KM. Ukupan dio ovih prihoda za raspodjelu kantonalnim budžetima iznosio je 158,9 miliona KM i veći je za 14,2 miliona KM. Raspoloživi prihodi od indirektnih poreza za raspodjelu općinskim/gradskim budžetima u decembru 2022. iznosili su 26,1 milion KM i veći su za 2,3 miliona KM u odnosu na decembar prethodne godine.
Na nivou kumulativa za 2022. godinu, ukupno raspoloživi prihodi od indirektnih poreza iznosili su 3.551 milion KM i veći su za 15,9 posto u odnosu na 2021. godinu.
Ukupna naplata prihoda po osnovu obaveznih socijalnih doprinosa u decembru 2022. iznosila je 433,9 miliona KM i veća je za 4,7 posto u poređenju sa decembrom 2021. godine. Na nivou prošlogodišnjeg kumulativa, ovi prihodi bilježe naplatu od 4.401,2 miliona KM, što je za 12,7 posto više u odnosu na 2021. godinu.
Naplata prihoda od doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje u decembru 2022. iznosila je 238,5 miliona KM i veéa je za 4,8 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Na nivou kumulativa za 2022. godinu, ovi prihodi znose 2.459,1 miliona KM i veći su za 12,8 posto u odnosu na 2021. godinu.
Mjesečna naplata prihoda od doprinosa za zdravstveno osiguranje u decembru 2022. iznosila je 176,4 miliona KM, što je porast za 4,6 posto u odnosu na decembar 2021. godine. Ukupni prošlogodišnji prihodi po ovoj osnovi iznosili su 1.741 milion KM i veći su za 12,7 posto.
Ukupna naplata prihoda od doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti u decembru 2022. godine veća je za 5,5 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Na nivou kumulativa, naplata ove kategorije prihoda iznosi 201,1 milion KM i veća je za 12,3 posto u odnosu na 2021. godinu.