FBiH: Prihodi od poreza i doprinosa u januaru 653,8 miliona KM, godišnji rast 15,1%

0
486
Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje Budžeta FBiH iznosili su 2.795,46 miliona KM

U prvom ovogodišnjem mjesecu ukupan nivo ostvarenja prihoda po osnovi indirektnih i direktnih poreza, te socijalnih doprinosa u FBiH iznosila je 653,8 miliona KM, što je za 15,1 posto ili za 85,6 miliona KM više u usporedbi s naplatom iz januara 2021. godine. Pozitivan pojedinačni trend ostvarenja zabilježen je kod svake obuhvaćene kategorije prihoda, osim prihoda od poreza dobit.
Kako je navedeno u saopćenju Vlade FBiH, raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa za budžetske korisnike u FBiH ostvaren je u ukupnom iznosu od 249,5 miliona KM, što je za 25,5 posto ili 50,6 miliona KM više u odnosu na isti mjesec 2021. godine.
Raspodjela prihoda od indirektnih poreza korisnicima u FBiH izvršena je prema metodologiji propisanoj Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH.
Tako je u januaru ove godine budžetu FBiH raspoređen iznos od 90,3 miliona KM, što je za 18,3 miliona KM više u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Ukupan dio prihoda za raspodjelu kantonalnim budžetima iznosio je 127,8 miliona KM i veći je za 25,9 miliona KM. Raspoloživi prihodi od indirektnih poreza za raspodjelu općinskim/gradskim budžetima iznosili su nešto više od 21 miliona KM i veći su za 4,3 miliona KM. Dio prihoda od indirektnih poreza koji se raspoređuje upraviteljima cesta iznosio je 9,7 miliona KM, s rastom od 1,9 miliona KM, dok je Gradu Sarajevu raspoređen 0,6 miliona KM, što je za 0,1 miliona KM više u odnosu na januar 2021. godine.
U januaru 2022. godine FBiH je po osnovi namjenske cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta raspoređeno 18,6 miliona KM, što je za 1,2 miliona KM više u odnosu na isti mjesec 2021. godine.
Ukupna naplata prihoda po osnovi obaveznih socijalnih doprinosa iznosila je 316,1 milion KM i veća je za 10,2 posto ili za 29,3 miliona KM u uporedbi sa januarom 2021. godine. Doprinosi za PIO su u januaru 2022. iznosili 176,6 miliona KM (povećanje od 17 miliona KM), za zdravstveno osiguranje 124,9 miliona KM (povećanje 11 miliona KM), a osiguranje od nezaposlenosti 14,6 miliona KM (povećanje 1,2 miliona KM).