FBiH prihvata grant od 5 miliona eura za dionicu autoputa Počitelj – Zvirovići

0
494
Na dionici Počitelj – Zvirovići intezivirane su aktivnosti na izvođenju radova

Vlada FBiH danas je donijela Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje granta za tehničku pomoć Evropske investicijske banke za projekt Koridor 5c u BiH (poddionica Počitelj – Zvirovići).
Ovom odlukom Federacija BiH prihvata grant za ovaj projekt, po Sporazumu o grantu za tehničku pomoć zaključenim između Bosne i Hercegovine, Evropske investicijske banke (EIB) i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar u iznosu do 5 miliona eura.
Vlada potvrđuje da je dokumentacija prihvatljiva za FBiH, a posebno zaključeni Sporazum o grantu za tehničku pomoć između BiH, EIB-a i Autocesta FBiH. U periodu provedbe ovog projekta, u Budžetu FBiH nije potrebno osigurati finansijska sredstva za dodatno sufinansiranje.
Data je i suglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i FBiH, te Sporazuma o podgrantu između FBiH i JP Autocesta FBiH, a za njihovo potpisivanje ovlaštena je federalna ministrica finansija.
U obrazloženju je navedeno da se donošenjem ove odluke stvara osnov za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i FBiH, te Sporazuma o podgrantu između FBiH i JP Autoceste FBiH, a kojim će Federacija BiH sredstva granta učiniti dostupnim Autocestama FBiH, kao krajnjem korisniku. Time su stvoreni uvjeti za korištenje grant sredstava.