FBiH: Prodaja na pijacama u februaru smanjena za 2,9 posto

0
447
Od ukupne prodaje proizvoda na pijacama povrće ima 43,3% udjela, voće 17,9%...

Vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda na pijacama/tržnicama u Federaciji BiH februaru ove godine iznosila je 971.949 KM, što je smanjenje prodaje za 29.275 KM ili za 2,92 posto u odnosu na februar 2021. godine.
U februaru 2022. godine učešće u ukupnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda na pijacama u Federaciji BiH, posmatrano po grupama proizvoda, bilo je sljedeće: povrće 39,1%, voće 21,3%, mlijeko i mliječni proizvodi 20,1%, perad i jaja 11,2%, žita i proizvodi od žita 2,1%, te ostali proizvodi 6,1%, saopćeno je iz Zavoda za statistiku FBiH.