FBiH: Prodaja novih stanova pala 5,7%, cijena u Sarajevu 2.140 KM po kvadratu

0
1619
Prosječna cijena novih stanova u prvom kvartalu 2023. veća za 19,8% na godišnjem nivou

U Federaciji BiH je broj prodatih novih stanova u drugom tromjesečju 2019. godine u odnosu na prosječan broj prodatih novih stanova u 2018. godini manji za 5,7 posto, a u odnosu na drugi kvartal 2018. godine veći je za 2,6 posto.
Prema preliminarnim rezultatima Zavoda za statistiku FBiH, prosječna korisna površina prodatih novih stanova u drugom tromjesečju 2019. u odnosu na 2018. godinu veća je za 2,2 posto, a u odnosu na drugo tromjesečje 2018. godine veća je za 0,6 posto.
Prosječna cijena prodatih novih stanova u drugom tromjesečju 2019. u odnosu na 2018. godinu manja je za 0,3 posto, a u odnosu na drugo tromjesečje 2018. godine veća je za 0,4 posto.
Od ukupno 235 prodatih novih stanova (površine 14.075 kvadratnih metara) u drugom kvartalu 2019. najviše je prodato u Sarajevu – 63 (ukupno 4.683 kvadrata), a u ostalim općinama u FBiH – 172 (ukupno 9.392 kvadrata).
Prosječna cijena prodatih stanova u Federaciji BiH u drugom tromjesečju 2019. iznosila je 1.726,20 KM po 1 m2. Prosječna cijena prodatih novih stanova u Sarajevu bile su najviše i iznosile su 2.140,80 KM po kvratratnom metru, a u ostalim općinama u Federaciji BiH – 1.519,30 KM po kvadratu.