FBiH: Prodaja proizvoda na pijacama u novembru premašila 1,1 milion KM

0
375
Vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda na pijacama porasla 24,6% u odnosu na oktobar lani

Vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda na pijacama/tržnicama u Federaciji BiH u novembru 2021. godine iznosila je 1.112.073 KM, što je povećanje prodaje za 536 KM ili za 0,04% u odnosu na novembar 2020. godine.
Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH, u novembru ove godine učešće u ukupnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda na pijacama posmatrano po grupama proizvoda bilo je sljedeće: povrće 42,1%, voće 19,4%, mlijeko i mliječni proizvodi 14,3%, perad i jaja 5,3%, med 0,8% i ostali proizvodi 18,1%.