FBiH: Prodaja proizvoda na pijacama u septembru premašila 2 miliona KM

0
104
Vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda na pijacama porasla 24,6% u odnosu na oktobar lani

Vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda na pijacama/tržnicama u septembru 2023. godine u Federaciji BiH iznosila je 2.023.236 KM, što je povećanje za 33% u odnosu na septembar 2022. godine.
U septembru ove godine učešće u ukupnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda na pijacama, posmatrano po grupama proizvoda bilo je sljedeće: povrće 48,5%, voće 20,9%, mlijeko i mliječni proizvodi 16,7%, perad i jaja 5,3%, žita i proizvodi od žita
1,8%, te ostali proizvodi 6,8%.