FBiH proglasila stanje nesreće, zabrana poskupljenja namirnica

0
691
Predstavnici vlasti u FBiH na pres-konferenciji pojasnili donesene vanredne mjere

Vlada Federacije BiH na današnjoj vanrednoj proširenoj sjednici u Sarajevu donijela je Odluku o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19) na području FBiH.
U praksi to znači da će se djelovati po skraćenim procedurama o svim ključnim pitanjima, što podrazumijeva nabavku opreme, angažiranje ljudstva…., a od Vijeća ministara BiH tražit će se i pokretanje procedure za izmjenu člana Zakona o javnim nabavkama kako bi se osiguralo izuzeće od primjene ovog zakona kod nabavke opreme i drugih stvari za potrebe suzbijanja širenja koronavirusa.
Vlada FBiH je, shodno usvojenim mjerama, zadužila sve relevante institucije u FBiH i kantonima, uključujući zdravstvenu, poresku, polcijsku i službe vivilne zaštite, da maksimalno pojačaju provođenje svih restriktivnih i raspoloživih mjera radi sprečavanja širenja koronavirusa na teritoriji FBiH.
Federalna vlada tražit će od Vijeća ministara BiH provođenje mjera koje se odnose na primjenu Procedura nadzora putnika u međunarodnom prometu kao odgovor na pojavu koronavirusa, a koje su se do sada primjenjivale prema svim putnicima koji dolaze s područja Kine, Italije, Južne Koreje, Irana, Francuske, Njemačke i Španije, od sada primjenjuje i na sve putnike bez obzira na to iz koje zemlje dolaze. U tom smislu potrebno je naložiti nadležnim tijelima da se svim putnicima koji ulaze u BiH, bez obzira na to da li su državljani BiH ili stranci, naloži 14-dnevni period (samo)izolacije.
Iz Budžeta FBiH osigurat će se i sredstva za prijem tri nova državna službenika u Federalno ministarstvo zdravstva, u cilju adekvatnog odgovora na pojavu koronavirusa.

Doneseno je niz preporuka i mjera za suzbijanje koronavirusa na području FBiH

Takođe, date su i preporuke poslodavcima da provedu posebne mjere zaštite zdravlje radnika, a firmama koje zapošljavaju veći broj radnika preporučeno je da izvrše reorganizaciju radnog vremena, ukoliko to proces rada dozvoljava, te da rad koji se odvija u jednoj smjeni rasporede u dvije smjene, kako bi se izbjegla koncentracija većeg broja radnika na jednom mjestu.
Također, preporučeno je i da radnicima daju upute o radu od kuće, da omoguće korištenje godišnjeg odmora radnicima, kao i korištenje odsustva u skladu sa zakonsko regulativom.
Data je i preporuka poslodavcima da se radnicima roditeljima malodobne djece do 10 godina omogući odsustvo s posla jednog roditelja u slučaju da oba roditelja rade te da se po mogućnosti otkažu sva službena putovanja.
Poslodavci su u obavezi i osiguraju redovno i pojačano provođenje higijenskih mjera (dezinfekcija) u radnim i pomoćnim prostorijama.
Federalna direkcija robnih rezervi zadužena da sve robe koje se nalaze na stanju u najkraćem vremenu stavi na raspolaganje Vladi FBiH, odnosno Kriznom štabu. U slučaju poremećaja na tržištu Vlada FBiH će donijeti potrebne odluke kojim će se korigirati stanje na tržištu.

Zabrana poskupljenja osnovnih životnih namirnica

Vlada FBiH donijela je i odluku o zabrani poskupljenja osnovnih životnih namirnica i osnovnih higijenskih potrepština te vraćanja cijena koje su važile 5. marta, kada je i potvrđen prvi slučaj zaraze koronavirusom u BiH.
Među namirnicama čije cijene moraju biti kao one od 5. marta su: mlijeko, brašno, šećer, ulje, žitarice, jaja, sol, riža, tjestenina, margarin, mesne i riblje konzerve, svježe meso, riba, hrana za dojenčad i pelene, higijenski ulošci, voda za piće, dijetski proizvodi, deterdženti, sapuni, pasta za zube, zaštitna odjeća i obuća, hirurške maske i posteljno rublje…

Zaduženja i preporuke za bankarski i porezni sistem

Federalna vlada je zadužila Agenciju za bankarstvo FBiH da što prije donese podzakonske akte kojima se podržavaju ključne mjere za ublažavanje efekata COVID-19 na bankarski sistem, privredu i građane u FBiH.
Vlada je uputila i preporuku poreznim obveznicima da upute zahtjeve Poreznoj upravi FBIH za umanjenje akontacije poreza na dobit. Posebno se to odnosi na obveznike koji se bave izvoznim aktivnostima, djelatnostima prijevoza, turizma i drugim na koje utiče pandemija COVID-19.
Preporučeno je Poreznoj upravi FBiH da prihvata zahtjeve za reprogramiranje duga po sporazumima o izmirenju porezne obaveze odgođenim ili plaćanjem u ratama upućenim od strane poreznih obveznika kojima se smanjuje iznos rate ili produžava grace period plaćanja.
Jedna od preporuka je i izmjena Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak u svrhu smanjenje iznosa plaćanja paušalnog poreza na dohodak kod paušalaca – obveznika poreza na dohodak.
Vlada Federacije BiH će iz komisionih sredstava i drugih raspoloživih sredstava formirati Garancijski fond iz kojeg bi se davale garancije bankama za nove kredite za likvidnost privrednim subjektima (za obrtna sredstva, plaće zaposlenima i slično), prioritetno sektorima koji su najugroženiji od posljedica pandemije COVID-19.
Vlada će razmotriti mogućnost formiranja posebnih kreditnih linija za tekuću likvidnost u saradnji s međunarodnim finansijskim institucijama (nabavka repromaterijala i plaćanje javnih prihoda i doprinosa) pod povoljnim kamatnim stopama, s prihvatljivim rokom otplate i uz grace period.