FBiH: Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u novembru pale 0,2%

0
286
Izvor: Federalni zavod za statistiku

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Federaciji BiH su u novembru 2020. godine pale za 0,2% u odnosu na prethodni mjesec.
Posmatrano prema Glavnim industrijskim grupacijama, cijene su pale u grupacijama Netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,9% i Intermedijarnih proizvoda osim energije za 0,1%. Cijene su porasle u grupacijama Energije i Kapitalnih proizvoda za po 0,3%.
U grupaciji Trajnih proizvoda za široku potrošnju cijene se u prosjeku nisu mijenjale.
Posmatrano prema područjima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010, cijene su pale u području Prerađivačke industrije za 0,2%. Cijene su porasle u područjima Vađenja ruda i kamena za 0,4% i Proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,1%.
Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u novembru 2020. godine su pale za 1,9% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a u odnosu na decembar 2019. godine su pale za 1,7%.
Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH, cijene proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u novembru 2020. porasle su za 0,1% u odnosu na prethodni mjesec, a u odnosu na isti mjesec prošle godine i u odnosu na decembar 2019. su pale za po 2,7%.
Na ino-tržištu cijene proizvođača industrijskih proizvoda su u novembru 2020. pale za 0,5% u odnosu na prethodni mjesec, a u odnosu na isti mjesec lani su pale za 0,9%, dok su u odnosu na decembar 2019. godine pale za 0,3%.