FBiH: Proizvodnja električne energije povećana 7 posto

0
147
U proizvodnji električne energije udio HE je 28,31%, TE 67,27%, a vjetroelektrana 4,42%

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH u augustu 2023. godine iznosila je 611 GWh, a u istom mjesecu prošle godine iznosila je 571 GWh, što je godišnji rast za 7 posto.
U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 28,31% (173 GWh), termoelektrane sa 67,27% (411 GWh), a vjetroelektrane sa 4,42% (27 GWh).
Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u augustu 2023. iznosila je 401.777 tona, dok je u istom mjesecu 2022. iznosila 451.985 tona.
Proizvodnja lignita u FBiH u augustu iznosila je 137.443 tona, a u istom mjesecu lani iznosila je 120.043 tona.
Proizvodnja koksa u augustu iznosila je 64.465 tona, a u istom mjesecu 2022. godine iznosila je 64.883 tona.
Uvoz naftnih proizvoda u augustu 2023. iznosio je 124.488 tona, a u istom mjesecu prošle godine 119.648 tona. Od ukupnog uvoza u augustu je uvezeno dizel goriva 71,54%, bezolovnog motornog benzina 14,84%, mazuta i lož ulja ekstra lakog 4,07%, saopćio je Zavod za statistiku FBiH.