FBiH: Proizvodnja električne energije u februaru smanjena 2,9%

0
153
U proizvodnji struje HE imaju 25,3% udjela, TE 71,4%, a solarne i vjetroelektrane 3,3%

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH u februaru 2023. godine iznosila je 745 GWh, i za 2,87 posto je manja u odnosu na februar 2022. godine kada je proizvodnja struje iznosila 767 GWh.
U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 47,38%, termoelektrane sa 48,32%, a vjetroelektrane sa 4,30%, saopćeno je iz Zavoda za statistiku FBiH.
Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u februaru 2023. iznosila je 345.408 tona, dok je u istom mjesecu 2022. godine proizvodnja iznosila 314.047 tona.
Proizvodnja lignita u februaru 2023. iznosila je 76.333 tona, a u istom mjesecu lani 108.294 tona.
Proizvodnja koksa u februaru 2023. iznosila je 61.686 tona, a u istom mjesecu 2022. godine iznosila je 69.307 tona.
Uvoz naftnih proizvoda u FBiH u februaru 2023. iznosila je 83.185 tona, a u istom mjesecu lani 98.124 tona. Od ukupnog uvoza u februaru je uvezeno dizel goriva 80,42%, bezolovnog motornog benzina 11,09%, mazuta i lož ulja ekstra lakog 4,2%.